Kadra

nauczycielki w przedszkolu

W naszym przedszkolu zatrudniamy profesjonalną kadrę. Są to nauczyciele wychowania przedszkolnego i specjaliści zajmujący się dziećmi z niepełnosprawnościami.

Grupa Motylki:

Nauczyciel wychowawca: Wioleta Barcikowska - mgr Pedagogiki przedszkolnej, specjalista pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z terapią pedagogiczną.

Nauczyciel: Klaudia Mozolewska mgr Pedagogiki, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Opiekunka - pomoc nauczyciela: Anna Jaszczyk.

Grupa Biedronki:

Nauczyciel wychowawca: Agnieszka Rasztar mgr Pedagogiki Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Nauczyciel Anna Matuszewska - mgr Pedagogiki, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Dostępni specjaliści:
• Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog mgr Paulina Popławska - Nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integracja sensoryczna,
• Logopeda: mgr Monika Bielak,
• Fizjoterapeuta mgr Sylwia Piękny