Kadra

nauczycielki w przedszkolu

W naszym przedszkolu zatrudniamy profesjonalną kadrę. Są to nauczyciele wychowania przedszkolnego i specjaliści zajmujący się dziećmi z niepełnosprawnościami.

Grupa Motylki:
 

Nauczyciel: Klaudia Mozolewska mgr Pedagogiki, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Nauczyciel: Anna Szczygieł mgr Pedagogiki-terapia pedagogiczna,   Pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, Nauczyciel Przedszkola i  Edukacji Wczesnoszkolnej.

Grupa Biedronki:

Nauczyciel: Agnieszka Rasztar mgr Pedagogiki Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Opiekunka - pomoc nauczyciela: Anna Jaszczyk


Dostępni specjaliści:
• Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog mgr Paulina Popławska - Nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integracja sensoryczna,
• Logopeda: mgr Monika Bielak,
• Fizjoterapeuta mgr Sylwia Piękny