Strefa rodzica

para przy laptopieW Przedszkolu Niepublicznym Małgosia opiekę nad dziećmi sprawuje grono wykształconych pedagogów, którzy organizują pobyt dziecka stosownie do jego wieku, stopnia rozwoju i predyspozycji.

Zapisy do nowych i już funkcjonujących grup przedszkolnych prowadzone są przez cały rok kalendarzowy.

Zajęcia w ramach podstawy programowej organizowane są w małych grupach i odbywają się w dni robocze, w godzinach 6:00 - 17:00. Liczba godzin, w których dziecko przebywa pod naszą opieką ustalana jest indywidualnie z każdym rodzicem.

Zapewniamy

Opieka w ramach wychowania przedszkolnego to już duża odpowiedzialność, dlatego nasi wychowawcy przedszkolni są w pełni przygotowani do swoich zadań i realizują je z dużym poczuciem odpowiedzialności za przyszłość swoich podopiecznych. Dbają, aby każdą chwilę w naszym przedszkolu dzieci spędzały w aktywny, atrakcyjny i pożyteczny dla nich sposób.

Zapewniamy również stałą, ogólną opiekę psychologa i logopedy i oligofrenopedagoga, którzy na bieżąco obserwują indywidualny rozwój naszych przedszkolaków, wystawiają wstępne diagnozy i kierują na szczegółowe badania w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości. 

W naszym Przedszkolu jest kameralnie. Są dwie grupy: Motylki (5 - 7 lat) i Biedronki (2,5 - 4 lat).

Każdego dnia w przedszkolu Małgosia dzieje się wiele ciekawych rzeczy. W wolnym od zajęć czasie organizujemy mądre zabawy, które uczą dzieci empatii, kreatywnego działania, współpracy w grupie i wielu innych cennych cech w życiu. Jeśli pozwala na to pogoda, chodzimy na spacery lub organizujemy zabawę dzieciom na własnych placach zabaw. Organizujemy bale karnawałowe i rodzinne festyny, zachęcając rodziców do czynnego udziału w życiu naszego przedszkola.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich Rodziców i Opiekunów Dzieci, którzy chcą zapewnić swoim pociechom fachową opiekę, pomoc i serdeczność, dobrą zabawę i naukę.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku do 6 lat.

Dziećmi zajmuje się grono wykwalifikowanych pedagogów, którzy organizują pobyt dziecka stosownie do jego wieku, stopnia rozwoju i predyspozycji. Dbamy, aby każdą chwilę w Przedszkolu Małgosia dzieci spędzały czas w aktywny, atrakcyjny i pożyteczny dla nich sposób.

Grupa Motylki:

Nauczyciel wychowawca: Wioleta Barcikowska - mgr Pedagogiki przedszkolnej, specjalista pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z terapią pedagogiczną.

Nauczyciel: Klaudia Mozolewska mgr Pedagogiki, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Opiekunka - pomoc nauczyciela: Anna Jaszczyk.

 

Grupa Biedronki:

Nauczyciel wychowawca: Agnieszka Rasztar mgr Pedagogiki Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Nauczyciel Anna Matuszewska - mgr Pedagogiki, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

Dostępni specjaliści:

  • Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog: mgr Paulina Popławska - Nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integracja sensoryczna,
  • Logopeda: mgr Monika Bielak,
  • Fizjoterapeuta mgr Sylwia Piękny

Zapraszamy do kontaktu.